BIGBÍTOVÁ KAPELA KOPJAMBÁRA KŘIVINKOVÁ

Všestranná hudebnice a pedagožka, Bc. Barbora Křivinková, DiS., podstoupila v sále brněnské konzervatoře Absolventský večer: Samuel Barber - Koncert pro housle a orchestr, op. 14 (práce: Jazz a housle - Nejvýznamnější francouzští jazzoví houslisté) ve středu 28. 2. 2007. Post houslistky a zpěvačky zastává též v bigbítové kapele Kopjam, jež se pod vedením Petra ‘Kopčema’ Smékala začala scházet v malohanáckém Jevíčku na podzim 2010. Pódiově debutovali v září 2011 v Modré na Slovensku. Ve středu 9. 2. 2011 úspěšně obhájila bakalářskou disertaci Hudební folklór na Malé Hané na Masarykově univerzitě v Brně, kde na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty do r. 2008 asistovala Iloně Doleželové při průzkumu pěveckých dovedností u dětí. Její premiéra v sestavě Kaderus Blues proběhla v moravskotřebovském Music Dance Clubu Duku Duku v neděli 25. 12. 2011. Působí též v Moravském triu Vladimíra Pečinky, čas od času vypomáhá v boskovickém RH Big Bandu atd. Vyučuje na Základních uměleckých školách - v Jevíčku (housle, klavír) či Velkých Opatovicích (housle) atp.